อดีตนักโทษ เจ้าของร้านค้าออนไลน์ ที่สร้างยอดขายกว่า 300ล้าน

Robert Nava เป็นอาจารย์ของผม, เป็นเจ้าของเว็บไซด์ขายของออนไลน์, เป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์ MonkeyPaks และเป็นอดีตนักโทษ

โปรแกรมเก็บข้อมูลและวิเคราะห์สินค้าบน Amazon

นับวันเครื่องทุ่นแรงหรือ software ช่วยในการทำธุรกิจ (โดยเฉพาะการขายของบน amazon ที่ผมทำ) จะยิ่งมีมากขึ้น และหลายหลากมากขึ้น แต่ผลประโยชน์ก็ดูจะเป็นของผู้ใช้งานอย่างเราๆ เพราะนอกจากทางเลือกที่เพิ่มมากขึ้นแล้ว ราคาหรือต้นทุนในการเข้าถึงเครื่องมือเหล่านี้ก็ถูกลงด้วย

1 2 3 4 44