นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับผม ดังนั้นผมจึงได้มีการพัฒนานโยบายนี้เพื่อให้คุณเข้าใจวิธีการที่ผมเก็บรวบรวม และใช้งานจากข้อมูลส่วนบุคคล ข้อความต่อไปนี้จะแสดงนโยบายความเป็นส่วนตัว

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนตัวของคุณถูกบันทึกมาได้จากหลายวิธี ซึ่งผมมักจะบันทึกผ่านสื่อต่างๆ เช่น การสมัครใช้บริการ การติดตามข่าวสารผ่านอีเมล หรือการลงทะเบียนในลักษณะอื่นๆ โดยข้อมูลที่ผมได้บันทึกไว้ได้แก่ ชื่อ, ที่อยู่, อีเมล และเบอร์โทรศัพท์

การนำข้อมูลส่วนตัวของคุณไปใช้
ผมใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณใน 2 ส่วนที่สำคัญ คือ 1.ใช้สำหรับสั่งซื้อบริการเมื่อคุณทำรายการสั่งซื้อหรือลงทะเบียนรับข่าวสาร และ 2.ผมอาจจะนำอีเมลของคุณมาใช้เพื่อติดต่อ แจ้งข่าว หรือส่งข้อมูลสินค้าหรือบริการต่างๆในบางโอกาส

ทั้งนี้ผมขอรับรองว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณจะไม่ถูกนำไปใช้ในลักษณะอื่นใดนอกจากวัตถุประสงค์ข้างต้น นอกจากนี้ผมไม่มีนโยบายที่จะเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของคุณให้กับผู้อื่น ยกเว้นในกรณีที่ได้รับอนุญาตจากคุณเท่านั้น

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
ผมได้สร้างมาตรการความปลอดภัยในการป้องกันข้อมูลส่วนตัวที่มีมาตรฐาน และมีนโยบายในส่วนนี้อย่างเข้มงวดเพื่อมิให้มีการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

คุณสามารถเข้าถึงและแก้ไขข้อมูลของคุณได้อย่างไร
คุณสามารถติดต่อผมหรือทีมงานได้โดยตรง เพื่อขอตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ทั้งนี้จะมีการยืนยันตัวตนก่อนเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวตามนโยบายเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนตัวของคุณ

การใช้งานคุ้กกี้ (Cookie)
คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กสำหรับเก็บข้อมูลผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ คุ้กกี้จะจดจำค่าการใช้งานของคุณ และช่วยปรับปรุงให้คุณใช้งานได้ตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้มั่นใจว่าโฆษณาออนไลน์ที่คุณเห็นจะเป็นโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของคุณ