ทำเว็บขายของออนไลน์อย่างง่าย เสร็จได้ใน 10 นาที

**เสียงขาดหายไปในบางช่วง ต้องขออภัยด้วยครับ 😉 จุดเด่นของระบบนี้เมื่อเทียบกับการทำเว็บขายของออนไลน์ด้วย WordPress+WooCommerce คือ ความง่าย

1 2 3 45