upc

UPC กับการกวาดล้างรอบใหม่

เรื่องนี้เริ่มเป็นกระแสเล็กๆ มาแล้วในต่างประเทศ เกี่ยวกับการตรวจเข้ม UPC ที่นำมาใช้สร้างลิสสินค้า และจะมีการแบนลิส เลยไปถึงแบนผู้ขายด้วย

UPC เพื่อขายสินค้ากับ amazon ซื้อที่ไหนดี

การขายของออนไลน์ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการขายของใน amazon หรือฝั่ง eBay สินค้าบางอย่างบางชนิดจำเป็นต้องใช้ชุดตัวเลข UPC (หรือ EAN หรืออื่นๆ ตามแต่มาตรฐาน) เพื่อระบุแหล่งที่มาของสินค้าที่เราจะขาย ซึ่งไอ้เลขที่ว่านี้จะว่าหาง่ายก็ง่าย จะว่ายากก็ยาก ลองมาดูกันครับว่าเราจะหา UPC ได้ยังไงบ้าง