Terapeak for amazon อาวุธหนักคู่กายนักขาย

รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง” ดูจะเป็นคำกล่าวที่ใช้ได้จริงในทุกๆ เรื่อง รวมไปถึงกับการขายของใน amazon ด้วยเช่นกัน ที่ผ่านมา DNTMb ได้เคยพูดถึงเครื่องมือต่างๆ ที่เราสามารถใช้ในการค้นหา Keyword ให้กับสินค้าไปบ้างแล้ว วันนี้เรามีอีกบริการใหม่ๆ มาแนะนำครับ