Tag: ppc

  • Amazon Sponsors Ads ต้องสนใจค่าอะไรบ้าง (2020)

    ตอนนี้การทำโฆษณา (Amazon Sponsoer ads) มีค่านึงที่กำลังถูกพูดถึงเยอะvโพสนี้ผมจะสรุปให้อ่านกันครับ แต่เดิมค่าหรือ metric ที่เราสนใจในการทำโฆษณาหลักๆ คือ ACos (ตามรูป) สรุปสั้นๆ ค่า ACos บอกเราว่า “ค่าโฆษณาคิดเป็นเท่าไหร่ของยอดขายจากการโฆษณา” เช่น ถ้า ACos = 20% ก็คือ คุณจ่าย 20บาท เพื่อให้เกิดยอดขาย 100บาท ACos = Ad spend / Ad Revenue ดังนั้น ยิ่งค่า ACos น้อย ยิ่งดี – จ่ายโฆษณาน้อยและขายได้มาก แต่ปัจจุบันการทำโฆษณาใน Amazon หรือ Amazon Sponsor Ads มีอีกค่านึงเข้าเพิ่มเข้ามา และมีประโยชน์กับ Seller มากๆ นั่นก็คือ TAcos TAcos ค่านี้จะต่างจาก ACos…