Amazon Japan เปิดลายแทงขุมทรัพย์ให้คนที่สนใจฟรี !!

หลายปีที่แล้วผมเคยไปงงๆ สมัครขายของใน Amazon Japan ตอนนั้นยังต้องพึ่งพา agent ทั้งเรื่องการรับเงินและการติดต่อลูกค้า แต่ปัจจุบันสะดวกสบายขึ้นเยอะ

(more…)