หัวใจของ e-mail marketing

email marketing คือหนึ่งในวิธีการและเครื่องมือหลักที่ผมใช้ในช่วงเวลาของการเป็น Internet marketing และนี่คือสิ่งที่ผมค้นพบ และอยากจะเรียกมันว่า หัวใจของการทำ email marketing ครับ (more…)