ebay

บริการจากไปรษณีย์ไทย เพื่อคนขายของออนไลน์

ที่มาของ กำไรจากการขายของออนไลน์ มาจาก 2 ส่วนหลักๆ กำไรจากสินค้า กำไรจากค่าจัดส่ง   หลายปีก่อนตอนที่ผมเริ่มต้นขายของบน amazon ใหม่ๆ “ค่าจัดส่ง” คือจุดที่ทำให้ผมรอดมาได้ เพราะมันทำให้ผมพอจะเหลือกำไรจากการขายอยู่บ้าง …ผมเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะเคยอยู่ในสถานการณ์เดียวกัน 555+   หลายครั้งที่ผมได้รับคำถามว่า “ควรตั้งค่าจัดส่งยังไงดี” ผมมักจะตอบว่านี่คือ กลยุทธ์ !! ที่แต่ละร้านก็สร้างขึ้นมาใช้แตกต่างกันไป บางร้านใช้วิธีคิดค่าส่งตามจริง บางร้านเอาค่าส่งไปรวมกับค่าสินค้าเลย แต่บางร้านเลือกคิดค่าจัดส่งต่อครั้ง and more….   มันคือ กลยุธ์อย่างหนึ่ง ที่ผู้ขายต้องทดสอบและปรับใช้กับสินค้าและธุรกิจของตัวเอง  

ขายอีเบย์ ขายอเมซอน ส่งของยังไงดี

รองจากคำถามที่ว่า “ขายอะไรดี ?” ก็คงต้องบอกว่า “ส่งยังไงดี ?” เป็นอีกคำถามที่คนขายของออนไลน์ โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศให้ความสนใจ สารภาพตามตรงว่า หลายปีก่อนตอนเริ่มต้นขายของบน amazon ใหม่ๆ สิ่งที่ทำให้ผมพอจะมีกำไร ไม่ใช่ตัวสินค้า แต่มันคือ ค่าจัดส่ง

1 2 3 4
Copyright © 2018. Code & Craft on earth.