ตัวอย่างการหาสินค้ามาขายบน Amazon วิเคราะห์ตั้งแต่ต้น

โพสนนี้จะเป็น case study จากจุดเริ่มจนถึงจุดจบ จากไอเดียสินค้าแล้วเริ่มต้นวิเคราะห์, ประเมินโอกาสและความเป็นไปได้ในการนำไปขายในอเมซอน เพื่อเป็นไอเดียสำหรับท่านที่เพิ่งเริ่มต้นครับ

[Fixed] แก้ปัญหาลิสสินค้าใหม่ไม่ได้บน Amazon

คลิปวีดีโออธิบายแนวทางลิสสินค้าใหม่โดย Amazon แบบครบถ้วน โดยเน้นตรงจุดที่ Seller ใหม่มักเจอ error กันตอนสร้างลิส (Create New listing) นั่นก็คือ error 5665 ในช่องที่ให้เราใส่ชื่อ Brand name นั้นเอง

วิธีการทำ Amazon Brand Registry 1.0

**ปัจจุบัน Amazon Brand Registry เป็นเวอร์ชั่น 2 แล้ว มีการปรับข้อกำหนดและเอกสารที่จำเป็นต้องใช้มากขึ้น เช่น จำเป็นต้องยื่นจด Trademark ก่อน ถึงจะนำมาขอจด Brand Registry กับทางอเมซอนได้