แนวทางรับมือของสายดร็อปช่วงจีนหยุดยาว

caton-fair-china

ปลายเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันหยุดยาวของจีน ซึ่งในปี 2560 นี้ตรงกับวันที่ 27 มกราคม ลากยาวไปจนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์

Read more