ภาษี

ส่ง FBA จากโรงงานในจีน ไปอเมริกา ดูเรื่องนี้ดีๆ นะครับ

ยอมรับว่าผมไม่เคยคิดเลยว่าการรบกันด้านเศรษฐกิจ ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน จะมีผลกระทบกับ Amazon seller อย่างเรา ล่าสุดดูเค้าลางเริ่มชัดขึ้นล่ะ

Update อีคอมเมิร์ซแบบไหนต้องยื่นภาษี

ข้อมูลล่าสุดโดย กรมสรรพากร กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับผู้ประกอบการที่ยังไม่มีความเข้าใจเรื่องภาษีอากร และมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษี บทความนี้จะชี้แจงรายละเอียดของเว็บประเภทต่างๆ ให้ผู้ประกอบการทราบเพื่อจะได้ดำเนินการอย่างถูกต้อง