Amazon Global Logistics

บริการจัดส่งสินค้าจากโรงงานถึงชายคาโกดัง Amazon FBA

การส่งสินค้าจากโรงงานหรือโกดังในจีน (และฮ่องกง) เราสามารถใช้บริการของ Amazon จัดการได้เลย เรียกว่า ไปรับจากโรงงานแล้วนำส่งให้ถึงโกดัง FBA

หลายปีที่ผ่านมาคุณอาจจะผ่านตากับข่าวการเข้าซื้อกิจการด้านขนส่งของ Amazon จนวันนี้เราก็ได้เห็น การขยับปรับตัวของยักษ์ใหญ่ในโลก E-commerce อีกครั้ง

จริงๆ แล้วบริการนี้เปิดให้บริการมาพักใหญ่แล้ว ถ้าดูในขั้นตอนของการ Create FBA Shipment ก็จะเห็นว่า Amazon มีบริการขนส่งเองด้วย

วิธีการใช้งานดูรายละเอียดได้จากเอกสารนี้

Leave a Comment